messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 12 และ 14 (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 12 และ 14 โดยมีท่านประยงค์ มะสุใส ประธานสภาฯ นายไพโรจน์ นนท์เหล่าพล เลขานุการนายกฯได้ร่วมปฏิบัติงาน และได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลโพนสวรรค์...
ผู้โพส : admin