องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ออกปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและปลอดภัยในทรัพย์สิน (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 17 มกราคม 2565 นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ให้กองช่าง(งานไฟฟ้า)ออกปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลโพนสวรรค์
ผู้โพส : admin