องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืดสำหรับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเสาเล้า,โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง และโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเทอม ๒/๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และนมยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับช่วยปิดเทอม (๑ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนางเลิง หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองนางเลิง หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านเสาเล้าน้อย ตำบลโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมเกรดปรับผิวทางลูกรัง ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมยูเอชที ให้แก่ โรงเรียนบ้านเสาเล้า โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง และโรงเรียนบ้านท่าเรือ สำหรับช่วงปิดเทอม จำนวน ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านหนองสะโน หมู่ ๗ (จากบ้านนางเสาร์ ถึง บ้านกำนัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเสาเล้าใหญ่ หมู่ ๒ (จากบ้านนางทองไหล-บ้านนางพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเรือ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองนางเลิง หมู่ ๑๕ (จากนาผู้ใหญ่นี ถึง นาครูสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนางเลิง หมู่ 15 (สายจากบ้านนายดิษ ถึง บ้านนายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 12 (สายบ้านนายภัทรเดโช ถึง บ้านหนองนางเลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ ๑๒ สายจากหน้า อบต. ถึง บ้านนายวันดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสาเล้าทุ่งหมู่๑๓(สายบ้านนายเพชรสยาม-บ้านนายถนอม)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทาง๑๒๓เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือพื้นที่ คศล.ไม่น้อยกว่า๖๑๕ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายสวัสดิ์ จุดสิ้นสุดโรงสีนายสมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะโน หมู่ ๗(สายบ้านนางพอ-สามแยก)ผิวจราจรกว้าง๒.๕๐เมตร ระยะทางยาว๑๑๓.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๕๐ ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้ายจุดเริ่มต้นบ้านนางพอจุดสิ้นสุด สามแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสาเล้าน้อยหมู่๓(สายบ้านนายคำภา-ห้วยปิง)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทางยาว๑๐๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรปีกถนนสองข้างเฉลี่ยข้างละ๓.๐๐เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๕๐๙ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้าเหนือ หมู่ ๑๐ (สายบ้านนายทองพูล-บ้านนายวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ท่าเรือ หมู่๙ (สายบ้านนายประภาส-บ้านนายเตื่อย)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทางยาว๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรปีกถนนสองข้างเฉลี่ยข้างละ๓.๐๐เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสาเล้าใหญ่ หมู่๒(สายนานายล่ำ-หน้าโรงเรียนบ้านเสาเล้า)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทาง๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นนานางพอน จุดสิ้นสุดสวนนางปรารถนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทองหมู่๑๔(สายทางหลวงแผ่นดิน๒๐๒๘-บ่อขยะ)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทางยาว๑๖๓เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๘๑๕ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นบ้านดาบสถาพรจุดสิ้นสุดลานยางอาจาร์ยสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนางเลิงหมู่ ๑๕(สายหลังเมรุ-นานายโรจน์)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทางยาว๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นหลังเมรุ จุดสิ้นสุดแยกวัดมุจรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ (สายวัดป่า-สามแยก)ผิวจราจร๕.๐๐ เมตร ระยะทาง๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้าย จุดเริ่มต้นบ้านนายแหล้จุดสิ้นสุดบ้านนายเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเสาเล้าทุ่ง ตำบลโพนสวรรค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโพนสวรรค์ หมู่ ที่ ๔,๗,๘,๑๒,๑๔และ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนางเลิง ม.๘(สายหน้าเมรุ-นานายโรจน์)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตร ระยะทาง๑๒๐เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้ายจุดเริ่มต้นหลังเมรุจุดสิ้นสุดนานายโรจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อถ้งขยะแยกประเภท (แบบฝาสวิง) ขนาด ๑๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนางเลิงหมู่ที่๑๕(สายบุญมีค้าข้าว-แยกทางหลวง)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทางยาว๑๗๑เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพิ้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๘๕๕ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯจำนวน๑ป้ายจุดเริ่มต้นนานายต่าย จุดสิ้นสุดนานายดิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรีหมู่๑๒(สายบ้านหมอปัง-แยกวัดป่ามุจรินทร์)ผิวจราจรกว้าง๕.๐๐เมตรระยะทาง๑๒๐เมตร หนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า๖๐๐ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ๐.๕๐เมตรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ๑ป้าย จุดเริ่มต้นบ้านหมอปังจุดสิ้นสุดนานางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อถังพลาสติกสีดำพร้อมฝา ขนาด๓๐ลิตร พร้อมพ่นชื่อหน่วยงานและเจาะก้นถัง จำนวน ๒,๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๖๗๕๐ นครพนม และทะเบียน ๘๑-๐๐๒๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมระหว่างตำบลโพนสวรรค์ กับตำบลนาหัวบ่อ จากบ้านเสาเล้าทุ่ง-บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเสาเล้าทุ่ง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้โรงเรียนในเขตตำบลโพนสวรรค์ จำนวน ๓ แห่ง (นมกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๔ (สายงานบ้านกวินส์ - วัดป่าภูเงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพธิ์ศรี หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
1 - 50 (ทั้งหมด 100 รายการ) 1 2