ชื่อเรื่อง : จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง