องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
photo ขอเชิญชวนร่วมงานมหัศจรรย์สงกรานต์เบิกบานไทโพนสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ เรื่อง การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2