องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายสภา
นายประยงค์ มะสุใส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
นายพิชิต กอยท่าแดน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์
นายล่ำ คุตะโค
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเตียง คอนมุงคุณ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางฮวย วงนาเหนือ
ส.อบต.หมู่ 7
นายเกรียงศักดิ์ ชินคำ
ส.อบต.หมู่ 8
นายสินชัย วงษาพัด
ส.อบต.หมู่ 9
นายโกวิทย์ นนท์เหล่าพล
ส.อบต.หมู่ 10
นางไพโรจน์ กุลยะ
ส.อบต.หมู่ 12
นายอนุวัตร กานนท์
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายวันดี กุลยะ
ส.อบต.หมู่ 14