messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสาเล้า ถึง บ้านอ้อ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผ่นที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผ่นที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านเสาเล้าน้อย ตำบลโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51 - 80 (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาเล้าน้อย ถึง สายบ้านหนองแสง บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางเลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสาเล้าน้อย ถึง สายบ้านหนองแสง บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ 3 ตำบลโพนสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1