องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมฤทธิ์ แสนมอม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายทนงศักดิ์ วงศ์ล่าม
นายช่างโยธา
นายเพชรชัยพร คุตะโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภัทรเดโชน สอนพิมพ์พ่อ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไชยา มะสุใส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเดวิด โยลัย
คนงานประจำรถขยะ
นายคำฟอง ดวงสัน
คนงานประจำรถขยะ
นายเสรี สนธะลี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมชาย นนท์เหล่าพล
คนงานประจำรถขยะ
นายสมเกียรติ วงษาพัด
คนงานประจำรถขยะ
นายโยครี นาแก้ว
คนงานประจำรถขยะ