messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
account_box กองสวัสดิการสังคม
จ่าเอกไพรักษณ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวทัศนา กุลยะ
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)
นายธนกูล วงศ์ล่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน