messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.2,10,13 บ้านเสาเล้า[19 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 8 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านโพธิ์ทอง[8 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านเสาเล้า[5 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 31 มกราคม 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.15 บ้านหนองนางเลิง[31 มกราคม 2567]
การลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[31 มกราคม 2567]
ออกติดตั้งไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านเสาเล้าทุ่ง[22 มกราคม 2567]
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านโพธิ์ทอง[17 มกราคม 2567]
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 12 และ 14 (6 ภาพ)[26 มกราคม 2565]
มอบรถโยกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (4 ภาพ)[19 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอดเหลี่ยม (8 ภาพ)[18 มกราคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ)