องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่ที่ 12 และ 14 (6 ภาพ) [26 มกราคม 2565]
มอบรถโยกสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (4 ภาพ) [19 มกราคม 2565]
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอดเหลี่ยม (8 ภาพ) [18 มกราคม 2565]
ออกปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและปลอดภัยในทรัพย์สิน (5 ภาพ) [17 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ครั้งแรก (12 ภาพ) [30 ธันวาคม 2564]
รณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (12 ภาพ) [25 พฤศจิกายน 2564]
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (8 ภาพ) [24 พฤศจิกายน 2564]
อบต.โพนสวรรค์ ประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม กปน.การมอบวัสดุอุปกรณ์และการเลือกตั้งฯที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (6 ภาพ) [23 พฤศจิกายน 2564]
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อเตรียมพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยตามรายงาน การติดเชื้อ ในชุมชน อำเภอโพนสวรรค์ (7 ภาพ) [6 พฤศจิกายน 2564]
งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกซ่อมไฟฟ้าส่องทาง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ 2 บ้านเสาเล้า (2 ภาพ) [3 พฤศจิกายน 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)