องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
folder รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1