องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศใช้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1