องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัด อบต.โพนสวรรค์
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัด อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 128
เดือนนี้1,570
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)9,570
ทั้งหมด 45,294

image ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.2,10,13 บ้านเสาเล้า [19 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 8 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านโพธิ์ทอง [8 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านเสาเล้า [5 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 31 มกราคม 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.15 บ้านหนองนางเลิง [31 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายอนุชิต หงษาดี
นายก อบต.โพนสวรรค์
นายอนุชิต หงษาดี
นายก อบต.โพนสวรรค์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ