messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัด อบต.โพนสวรรค์
นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร
ปลัด อบต.โพนสวรรค์

สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้709
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)14,883
ทั้งหมด 71,224

image ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ติด # 1 อปท.1 สวนสมุนไพร และ #...[14 มิถุนายน 2567]
วันที่ 19กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.2,10,13 บ้านเสาเล้า[19 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 8 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.14 บ้านโพธิ์ทอง[8 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 5 กุมภาพัธ์ 2567 งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านเสาเล้า[5 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับส่งเสริมประหยัดพลังงาน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
แผ่นพับป้าย
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายอนุชิต หงษาดี
นายก อบต.โพนสวรรค์
นายอนุชิต หงษาดี
นายก อบต.โพนสวรรค์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ