messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อลอดเหลี่ยม (8 ภาพ)[18 มกราคม 2565]
ออกปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและปลอดภัยในทรัพย์สิน (5 ภาพ)[17 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ครั้งแรก (12 ภาพ)[30 ธันวาคม 2564]
รณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (12 ภาพ)[25 พฤศจิกายน 2564]
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (8 ภาพ)[24 พฤศจิกายน 2564]
อบต.โพนสวรรค์ ประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม กปน.การมอบวัสดุอุปกรณ์และการเลือกตั้งฯที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (6 ภาพ)[23 พฤศจิกายน 2564]
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เพื่อเตรียมพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยตามรายงาน การติดเชื้อ ในชุมชน อำเภอโพนสวรรค์ (7 ภาพ)[6 พฤศจิกายน 2564]
งานไฟฟ้า กองช่าง อบต.โพนสวรรค์ ออกซ่อมไฟฟ้าส่องทาง เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ 2 บ้านเสาเล้า (2 ภาพ)[3 พฤศจิกายน 2564]
นายนิพนธ์ สุวรรณวงศ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อบต.โพนสวรรค์ (2 ภาพ)[27 ตุลาคม 2564]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ (3 ภาพ)[23 ตุลาคม 2564]
1 2 11 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ)